Bảng báo giá in hóa đơn

Bảng báo giá in hóa đơn

BẢNG GIÁ IN HÓA ĐƠN

TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM

SL

Đ.GIÁ

In 1 màu

Đ.GIÁ

In 2 màu

Đ.GIÁ

In 3 màu

Đ.GIÁ

In 4 màu

HÓA ĐƠN A5 Bãi Bằng

CHẤT LIỆU GIẤY: BÃI BẰNG 58mgr

Kích thước: 14.8 x 20.8cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-6 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

11.000đ

14.200đ

17.400đ

20.600đ

100

9350đ

11.300đ

13.250đ

15.200đ

200

8580đ

9.880đ

11.180đ

12.480đ

300

8250đ

9.350đ

10.045đ

11.145đ

400

8000đ

8.950đ

9.900đ

10.850đ

500

7150đ

8.050đ

8.950đ

9.850đ

HÓA ĐƠN A5 2 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: Cacbon

Kích thước: 14.8 x 20.8cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-6 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

18.260đ

21.460đ

24.660đ

27.860đ

100

16.500đ

18.450đ

20.400đ

22.350đ

200

15.500đ

16.800đ

18.100đ

19.400đ

300

15.250đ

16.350đ

17.450đ

18.550đ

400

15.000đ

15.950đ

16.900đ

17.850đ

500

14.800đ

15.700đ

16.600đ

17.500đ

HÓA ĐƠN A5 3 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: Cacbon

Kích thước: 14.8 x 20.8cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 1200đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-6 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

26.400đ

30.100đ

33.800đ

37.500đ

100

24.200đ

26.500đ

28.800đ

31.100đ

200

23.000đ

24.600đ

26.200đ

27.800đ

300

22.700đ

24.050đ

25.400đ

26.750đ

400

22.000đ

23.280đ

24.560đ

25.840đ

500

21.400đ

22.600đ

23.800đ

25.000đ

 

 

TÊN SẢN PHẨM & QUY CÁCH SẢN PHẨM

SỐ LƯỢNG

Đ.GIÁ

In 1 màu

Đ.GIÁ

In 2 màu

Đ.GIÁ

In 3 màu

Đ.GIÁ

In 4 màu

HÓA ĐƠN A4 BB

CHẤT LIỆU GIẤY: BÃI BẰNG 58mgr

Kích thước: 20.8 x 29.7cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + 900đ/quyển

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

18.700đ

22.650đ

26.600đ

30.550đ

100

17.000đ

19.600đ

22.200đ

24.800đ

200

16.000đ

17.600đ

19.200đ

20.800đ

300

15.400đ

16.780đ

18.160đ

19.540đ

400

15.290đ

16.650đ

18.010đ

19.370đ

500

15.150đ

16.450đ

17.750đ

19.050đ

HÓA ĐƠN A4 2 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: CÁC BON

Kích thước: 20.8 x 29.7cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + thêm 900đ/1quyển

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

33.000đ

36.950đ

40.900đ

44.850đ

100

31.900đ

34.500đ

37.100đ

39.700đ

200

30.700đ

32.300đ

33.900đ

35.500đ

300

30.150đ

31.530đ

32.910đ

34.290đ

400

29.900đ

31.260đ

32.620đ

33.980đ

500

29.500đ

30.800đ

32.100đ

33.400đ

HÓA ĐƠN A4 3 LIÊN

CHẤT LIỆU GIẤY: CÁC BON

Kích thước: 20.8 x 29.7cm

Thiết kế đẹp, đảm bảo độ mỹ thuật theo ý tưởng của khách hàng

In Offset 1 mặt siêu nét

Có số nhảy + thêm 1200đ/1quyển

Thời gian giao hàng 4-5 ngày kể từ ngày duyệt Market.

50

46.860đ

51.260đ

55.660đ

60.060đ

100

44.650đ

47.650đ

50.650đ

53.650đ

200

42.900đ

45.100đ

47.300đ

49.500đ

300

42.350đ

44.310đ

46.270đ

48.230đ

400

41.800đ

43.700đ

45.600đ

47.500đ

500

41.600đ

43.450đ

45.300đ

47.150đ

Chú ý:Đơn giá trên chưa bao gồm VAT