Cách xác định lượng mực khi in

Cách xác định lượng mực khi in


Bước 1:


Xác định độ phủ mực aplat tính theo số cm2 sẽ được in trên 1 tờ in (dựa trên lượng mực dùng nhẹ nhàng cho các vùng in):
In tông nguyên (aplat ) = 100%
In hình ảnh = 50%
In nét chữ, ảnh nét = 20% . Xem thêm các cách in kỷ yếu giá rẻ , in tờ rơi quảng cáo.

 

Thí dụ:

Một bài in trắng đen kích tấc 80cm x 60 cm. trong đó có 20 cm x 30 cm phủ mực tông nguyên, 60 x 30 cm là hình ảnh và 80 x 30 cm in chữ co 12. Ta có thể tính ra số cm2 in tông nguyên như sau:
Vùng in tông nguyên: 20 cm x 30 cm x 100% = 600 cm2
Vùng in hình ảnh: 60 cm x 30 cm x 50% = 900 cm2
Vùng in chữ: 80 cm x 30 cm x 20% = 480 cm2
Vậy cả 3 trang sẽ có: 600 cm2 + 900 cm2 + 480 cm2 = 1980 cm2 in tông nguyên.


Bước 2:

Xác định tổng số cm2 sẽ in tông nguyên bằng cách lấy số cm2 của 1 tờ in x tổng số tờ in

Thí dụ:
In số lượng 10.000 tờ thì tổng số cm2 in tông nguyên sẽ là:
1980 cm2 x 10.000 = 19.800.000 cm2

BẢNG TRA CỨU LƯỢNG MỰC dùng CHO TỪNG LOẠI GIẤY IN

Cách xác định lượng mực khi in

Bước 3:


Xác định lượng mực tiêu thụ theo loại giấy in
Thí dụ: Bài in màu đen trên giấy Fort theo bảng tra cứu sẽ có độ phủ mực là 4,400,000 tức là 1 kg mực đen khi in trên giấy Fort sẽ cho độ phủ mực tông nguyên trên 4,400,000 cm2 . Tham khảo các phương pháp in an gia re, in nhanh catalogue , in card visit đẹp...

Bước 4:


Xác định lượng mực tiêu thụ cho bài in bằng cách lấy tổng diện tích in tông nguyên ở bước 2 chia cho số liệu tra cứu ở bước 3.
Tổng lượng mực cho bài in theo các thí dụ trên là: 19.800.000 cm2 : 4,400,000 cm = 4,5 kg mực in màu đen


Ghi chú:

Trên thực tiễn việc tính toán cũng cần thêm kinh nghiệm của viên chức tính toán và lượng in bù hao. nhân viên tính toán nên làm tròn các khổ in lên các số chẵn trên ví dụ khổ in 18,7 x 21,2 cm nên được làm tròn thành 19 x 22 cm
Việc phần mềm lý lẽ này tại các nhà in ở nước tiền tiến khi tính toán cho màu pha với số lượng phệ đạt độ đúng đắn đến 96%

Cách xác định lượng mực khi in

Để biết thêm thông tin chi tiết quý khách xin vui lòng liên hệ :

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IN BA ĐÌNH

Địa chỉ: Số 4 ngõ 161 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 04 6 291 2282

Email: inanbadinh@gmail.com – Skype: khai.inbadinh

Hotline in nhanh in laser màu: 0975 82 72 87